Calypsobyen

Zatoka Calypso nad fiordem Bellsund na Spitsbergenie. Znajdują się tutaj pozostałości dawnej osady wielorybniczej, a drewniane zabudowania obecnie są wykorzystywane jako letnia stacja badawcza Uniwersytetu im. Marii Curie-Skłodowskiej z Lublina.

Rating

Nie oceniono

Brak komentarzy

Dodaj komentarz:

*Required fields